KRAFTPROVET 2022

Kraftprovet genomfördes 22 juli 2022.