KRAFTPROVET 2023

Kraftprovet avgörs 21 juli 2023.