KRAFTPROVET 2024

Kraftprovet avgörs 19 juli 2024.